Pečovatelské byty Albrechtice
Provozovaltel: B.S. Marková, s.r.o.

Rekreační 901, 735 43 Albrechtice

   


Dostupné pečovatelské byty v Albrechticích


________..______

Účelem byl vznik podporovaných bytů na území obce Albrechtice sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace ovlivněné věkem a zdravotním stavem.

V rámci našeho areálu provozujeme šest podporovaných bytových jednotek pro seniorské bydlení v Albrechticích (katastrální území Albrechtice u Českého Těšína, okres Karviná).

Ve spolupráci s Institutem vzdělávání a rozvoje připravujeme do budoucna i vzdělávací akce.

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail: bsmarkova@post.cz

spolupracujeme se Spolkem přátel Albrechtic

Provozovatel:
B.S. Marková, s.r.o.,
Rekreační 901, Albrechtice
IČ 050 56462
DIČ CZ05056462
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku,
spis. zn. C 66082, u Krajského soudu v Ostravě
bankovní spojení: 000000000/2010
© B.S. Marková, s.r.o.,